Complaints List for wwww

Total Records : 2

SL NO COMPLAINT NO PROMOTER NAME PROJECT NAME COMPLAINT BY STATUS COMPLAINT DATE (DD-MM-YYYY)
CMP/180712/0001036 wwww wwwwwww,wwww xxxx DISPOSED AO 12-07-2018
CMP/180911/0001260 wwww test wwwww DISPOSED AO 11-09-2018